Tag Archives: minkar

Insändarsvaret som LT vägrar publicera

Skarmklipp20
Länstidningen Östersund

Jag har bemött den här insändaren signerad Sveriges Pälsdjursuppfödares Riksförbund men Länstidningen i Östersund vägrar att ta in svaret. Per Orvegård, insändar/debattredaktör skriver i ett mejl  ”Detta ärende verkar vara en never ending story under uppsegling. Jag väljer att ligga lågt med inlägget eftersom det triggar igång en oändlig och dessutom för läsarna knappast intressant duell”. Därför väljer jag nu att publicera det här:


Vi ljuger inte om minkfarmningen
Svar på Johan Dalèns, Vd för Sveriges Pälsdjursuppfödares Riksförbund, insändare i LT 14 mars.

Johan Dalèn påstår att minkarna på våra svenska farmer är Sveriges mest välmående produktionsdjur och genom det försöker påskina att minkarna har det bra på farmerna. Det är en lögn. Av de minkar som tillåts bli vuxna utvecklar 70-85% beteendestörningar. Är det ett tecken på välmående, Johan Dalèn?
Burarna är 30 x 90 cm stora med en höjd på 45 cm. Vilket omöjliggör att minkarna kan få utlopp för sina naturliga beteenden. Att göra små förändringar av burarna som att sätta in leksaker eller hyllor bidrar inte till att beteendestörningar minskar. Forskning har visat att tillgången på simvatten är viktigt för djuren vilket saknas på farmerna. Berövas de det så höjs stressnivån.
 
Johan Dalèn utelämnar medvetet att under länsstyrelsernas besök år 2010, på en stor del av Sveriges minkfarmer, konstaterades att 85 % inte följde lagstiftningen vad gäller inredning i burarna. Djurskyddslagen säger att djur som hålls i fångenskap ska ges möjlighet att bete sig naturligt och att de ska hållas på ett sådant sätt att det främjar deras hälsa. Vår svenska minkfarmning strider mot djurskyddslagen och bör därför förbjudas.

Stefan Falkelind, Djurens Rätt Östersund