Tag Archives: byggnader

Kanske en laglig klottervägg i stan?

Obey-montana

Nya centralpalatset på plats. En vacker byggnad tycker jag. Hoppas att den får vara ifred för klotter av dessa odågor som sprajar på väggar i tid och otid. Det är så trist att gå förbi ett hus och se hur de förstört fasaden. Jag skulle bli vansinnig om nån hade klottrat på mitt hus. Inte tänker odågorna på vad de ställer till med och sen vilka kostnader det blir för fastighetsägarna som måste sanera väggarna. Det handlar om mycket pengar. För mycket färg på en vägg gör att den efter ett tag spricker eller vittrar sönder. Det tänker inte dessa ligister på.

Inte bara husägarna som drabbas utan miljön också när det ska saneras med starka medel. Kanske borde kommunen sätta upp en riktigt stor klottervägg exempelvis under frösöbron så de rastlösa ungdommarna kan klottra lagligt. Det blir deras egna vägg. Jag tror det skulle minska olagligt klotter. Pengar sparas. Nu är de en del som säger att man uppmanar till klotter. Ja på så sätt att man talar om att på denna väggen får man klottra. Effekten kan också bli att det inte är lika spännande och kul att klottra olagligt. Det är är väl bra? Ett tips till husägare för minska saneringskostnaderna är att behandla ytan med klotterskydd. Då behövs bara vanligt vatten för att få bort klottret.